Diaspora meeting met President Santokhi

Op 3 juni jl heeft een belangrijke Diaspora meeting met President Santokhi plaatsgevonden. Deelnemers uit diverse landen (Ned, Zwitserland, Usa en Dubai) hebben aan deze meeting meegedaan of gevolgd. Er waren 17 Diaspora doelgroepen:
uitgenodigd: senioren, jongeren, vrouwen, ondernemers, media, vhp Nederland, KennisKring ned-sur, eerherstel Marienburg, platform Surinaamse Diaspora, hart voor Suriname, Diaspora talk Stanvaste etc.

Er zijn 4 thema’s behandeld:
– de tweede helft van regering Santokhi
– 150 jaar Hindostaanse immigratie
– Herinstallatie van DIN
– Rol van Diaspora

Ruim 17 organisaties hebben vragen mogen stellen of een opmerking kunnen maken.
De President is uitgebreid ingegaan op de vragen. Ook een 3-tal ministers hebben kort het woord gevoerd.

Beloofd was door de moderator, Robby Makka, een verslag van deze meeting.
Daar 1 deelnemer over een opname beschikte, stuur ik deze voor u op, om deze zeer verhelderende en boeiende vergadering terug te kunnen luisteren.
Dit is dan tevens het uitgebreid verslag.
Jammer dat we een stukje van de inleiding hebben gemist, maar ruim 1.54 u heeft u.

Heeft u behoefte aan de rapporten zoals 3 jaren regering als beloofd, of het rapport van de pre-nationale dialoog, die kunt u ook verkrijgen bij de organisatoren van deze meeting:
Robby Makka of Ranjan Akloe.
Voor alle overige Diaspora vragen kunt u ook terecht bij deze heren.
Stuur dit app-bericht en link door!
We zetten deze link ook op diverse Diaspora websites.
Blijf Diaspora empowerment geven!

Organisatie comité Diaspora:
Robby Makka
Ranjan Akloe