Over Ons

Het bestuur van DFK bestaat uit een vijftal bestuursleden:

  1. Mr. Robby Makka (Voorzitter) (jurist fiscaal recht, manager ecofin)
  2. Ron Wijnstekers RA (penningmeester) (registeraccountant)
  3. Mr Mario Winter (secretaris) (advocaat in ondernemings-recht en bankwetgeving)
  4. Robby Bhoendie (bestuurslid) (ondernemer en adviseur Diaspora)
  5. Dominique Baudain (bestuurslid) (oud diplomaat)

Alle bestuursleden beschikken over een groot (inter)nationaal netwerk.

Het bestuur wordt ondersteund door een raad van advies waarin zitting hebben: bankiers, economen, fiscalisten, economen, ondernemers, ICT technici en andere ecofin diaspora experts.
Afhankelijk van het onderwerp en sector wordt de juiste contactpersoon gekoppeld aan het diaspora- dossier.