Diasporafonds wordt uiterlijk november opgericht

Het Diasporafonds zal in Nederland, op basis van het Nederlands recht worden opgericht en wel uiterlijk 25 november. Er zal ook naar analogie van alle Nederlandse compliance en good governance vereisten gehandeld worden. Het bestuur van het Diasporafonds onder leiding van Robby Makka is zaterdag geïnstalleerd door president Chan Santokhi.
Dit bestuur bestaat uit deskundigen uit de vakgebieden economie, registeraccountancy, fiscaliteit, compliance, diplomatie, advocatuur, bank- en ondernemingsrecht, ondernemerschap, EU-kennis en ervaring en verzekeringen. De overige bestuursleden zijn: Mario Winter, Rob Wijnstekers, Dominique Baudain en Robby Bhoendie. Alle vijf bestuursleden wonen in Nederland/EU. In een later stadium zullen de Surinaamse kaderleden worden toegevoegd aan dit team. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Met de komst van het bestuur dat een Diasporafonds en Diasporabank moet voorbereiden én formaliseren, is een nieuwe stap gezet richting een op fundamenten gestoelde economische relatie met de diaspora, laat Makka optekenen. Tot nog toe is het economisch verkeer tussen Suriname en de diaspora vooral gebaseerd op particuliere (handels) zendingen en overmakingen in de familiesfeer, alsook het betalen van leveranciers.

Kort na het aantreden van president Santokhi is er eerst onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een diasporafonds en/of diasporabank. Deze onderzoeksresultaten zijn vervat in een rapport. Het bestuur zal overgaan tot oprichten en uitvoeren van alles wat nodig is om dit fonds te realiseren, gelet op de onderzoeksresultaten. Het fonds zal kapitaalinvesteringen uit de diaspora screenen, beheren en inzetten op basis van geïdentificeerde projecten die bijdragen aan de groeifase van Suriname. Het Nederlandse model van verantwoording van elke cent en tussentijdse monitoring van de bestedingen, gelden hierbij, legt Makka uit. Het bestuur heeft daarom ook als taak meegekregen om wetsproducten voor Suriname te ontwerpen, die nodig zijn om kapitaal uit het buitenland een ongeschonden weg te laten vinden in Suriname, op basis van transparantie, zekerheid, good governance en compliance.

Dat er in de Surinaamse samenleving kritiek is op het uitblijven van diasporakapitaal, is volgens de bestuursvoorzitter bekend en niet vreemd. “We hebben in Suriname een cultuur ontwikkeld door de jaren heen, waarbij we alles snel snel willen doen, om daarna erachter te komen dat broodnodige fundamenten ontbreken. Wij kappen met die lijn. Deze president staat voor fundamentele oplossingen met de diaspora, niet alleen voor vijf jaar, maar oplossingen die generaties lang kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. Vandaar dat er eerst tijd is besteed aan een gedegen onderzoek of een diaspora fonds en/of bank wel haalbaar is.”
“Nu dat inderdaad haalbaar is gebleken, gaan we de volgende fase van implementatie in. Maar laten we vooral niet vergeten dat de diaspora niet alleen bestaat uit geld, maar ook uit human-capital. Dus er gebeurt wel degelijk al veel op het gebied van diaspora-bijdragen aan Suriname. Ik noem er een paar: dat we in Suriname nu voortvarend kunnen vaccineren, komt door het inzetten van human-capital, mensen van Surinaamse origine in Nederland, die hun steentje hebben bijgedragen om Nederlandse beslissers ertoe te bewegen ook vaccins naar Suriname te sturen,” zegt Makka.

 

Verder zijn er op ministerieel niveau ook twee organen opgericht voor het maatschappelijke deel; matchen van kennis en kunde. Het gaat hierbij om het DIS (Diaspora Instituut Suriname) en de Nederlandse counterpart DIN (Diaspora Instituut Nederland). Deze twee organisaties zijn regelmatig met elkaar in contact om kennis en kunde aan elkaar te verbinden, die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan Suriname. Dat heeft bijvoorbeeld mede geleid tot de concrete komst van artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Dit zijn mensen die hun huis en haard in Nederland hebben verlaten om in Suriname een steentje bij te dragen, zonder toezegging van extra geld. Dat is wat men noemt human capital, zegt Makka.
Wie behoefte heeft aan het aanmelden van projecten, dan wel het aanbieden van investeringskapitaal, kan zich melden bij het orgaan in oprichting, via het voorlopige emailadres robby.makka@gmail.com. Na ontvangt van de mail, zal het screeningsproces starten en wordt dan verder contact opgenomen met de desbetreffende persoon c.q instantie.
Bron: https://m.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/65610