Reactie op: Het Diaspora-sprookje

Robby Makka, voorzitter van het Diasporafonds, reageert op een ingezonden artikel op Starnieuws over het Diaspora-sprookje.
Wanneer het aankomt op familierelaties vinden we het normaal dat we familie in het buitenland hebben wonen, die ook nog eens oog heeft voor een reikende hand op micro-niveau, in de vorm van geschenkpakketten of overmaking van geld.

Of dat familielid een extra schoonmaakbaan moest nemen of extra offers moest brengen, om aan de verwachting van (maandelijkse) steun te voldoen, is bij de ontvanger van die geschenkzending of het geld, niet altijd ter zake. “Hij of zij woont in Holland, het land van melk en honing, dus die kan het zich permitteren.”

Wanneer we deze hulp trekken naar meso niveau, zien we de feitelijke cijfers van hulp van de diaspora die in de Surinaamse economie wordt geïnvesteerd.

Onder andere de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die een uitkeringsinstantie is in Nederland, laat zien dat in 2020 ongeveer 30,5 miljoen euro in Suriname is uitgekeerd aan oudedagsvoorziening (AOW), kinderbijslag, remigratie- en nabestaandenuitkering. Dit is een stijging van de Nederlandse uitkeringen vergeleken met 2013 toen het bedrag nog op 18 miljoen euro lag.

Uit cijfers die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan Diaspora Suriname Pers (DSP) heeft verstrekt, blijkt dat ruim 26 miljoen euro betaald is aan de 4.663 AOW- gerechtigden die in Suriname woonachtig zijn. De 747 remigranten ontvingen in 2020 samen een bedrag van 3,5 miljoen euro. Ruim een kwart miljoen euro ging naar 224 kinderen in de vorm van kinderbijslag.

Wanneer we dieper kijken naar een ander aspect, namelijk de immateriële bijdrage van de diaspora aan Suriname en Surinamers, dan zien we de bijdrage van personen die zich inzetten voor goede doelen. Jaar in jaar uit. Ongeacht de politieke wind die er op dat moment waait in Suriname. Ook de niet aflatende bijdrage voor maatschappelijke vraagstukken Surinamers rakende. Denk daarbij aan de jarenlange strijd in Nederland voor het dichten van het AOW-gat, wat elke eerste generatie Surinamer in Nederland, ongeacht Hindoestaan, creool, Javaan of chinees etc., ten goede zal komen wanneer het AOW gat wordt gedicht.

Waarom vinden we de hulp uit de diaspora op micro en meso niveau normaal, maar wanneer het aankomt op macro niveau, diezelfde diaspora behoort tot een sprookje?

Onbekend maakt onbemind
Een bekend gezegde luidt onbekend maakt onbemind. De tot voor kort onbekende term in Suriname, ‘fresh capital’ zorgt voor vele en uiteenlopende insinuaties. Fresh capital zou witwassen van gelden zijn van malafide investeerders en zo bestaan er nog meer van dat soort spannende verhalen.

Wat is fresh capital? Simpel gezegd:

Vrijliggend geld van een particulier, waarvan de herkomst kan worden aangetoond en inzetbaar is als durfkapitaal bij de financiering van projecten. Net zoals het beleggen c.q. kopen van aandelen bij een goedlopend bedrijf. Met fresh capital uit de eigen portemonnee wordt geïnvesteerd in kopen van aandelen. Tegenwoordig is in Nederland het beleggen als zelfs mogelijk voor een paar tientjes per maand.

Fresh Capital in de Surinaamse context is het investeren in projecten die zorgen voor rendement. Of het nu gaat om het kopen van aandelen bij Staatsolie, het opzetten van een geavanceerd mijnbouw-laboratorium of het opzetten van een grote industrie met werkgelegenheid, dat zijn slechts enkele voorbeelden.

Het verschil tussen de diaspora Surinamer en de lokale Surinamer ligt op het gebied van cultuurverschillen. De ene eist zekerheid voorafgaand aan een investering, de ander kan het soms door de vingers zien. Maar van fresh capital is op micro niveau dus reeds sprake.

Het ligt echter in de bedoeling om dat geïnstitutionaliseerd te doen, volgens juridische normen die in Nederland gelden. Wie zich afvraagt of een dergelijke entiteit wel opgericht kan worden in Nederland, heeft zich kennelijk teveel laten leiden door shopping tijdens vakanties, in plaats van ook informatie van de Nederlandse samenleving tot zich te nemen. Want dan had men geweten dat het oprichten van een dergelijke entiteit voor iedereen mogelijk is, mits aan de voorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, wordt voldaan.

Wie niet gelooft in Diaspora moet:
1. lezen wat een hard werkende industrieel uit Suriname van 80+ in Suriname schrijft.
2. de hoop van een bekende Stichting uit Nederland die minimaal 10x in Suriname is geweest, niet de grond inboren.

Beide organisaties geloven erin, één uit Nederland en de ander uit Suriname. En dat is Diaspora. Diaspora een sprookje? Op micro niveau niet. Op meso-niveau niet. En ook op macro niveau zal de diaspora geen sprookje zijn.

Noot: in 2013 is er een inleiding gehouden met Surispora erin.
Zie slide 3. Toen was het thema: Potentieel Paradijs, vertrouwen in eigen kunnen.

Diaspora-Fonds en -Kapitaal
Robby Makka
Bron: https://m.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/65692