Wat gaat het Diaspora Fonds precies doen?

Terwijl het herstelplan wordt uitgevoerd en Suriname in afwachting is van het besluit van de IMF-board die eind deze maand/begin volgend maand een besluit zal nemen, wordt intussen gewerkt aan de verdere stabilisatie van Suriname. Onderdeel van die stabiliteitsfase is onder andere het uitvoeren van projecten die leiden tot verhoging van de productie en tevens leiden tot meer valuta-inkomsten voor de Staat. Het gefinancierd krijgen van projecten is met een “krappe begroting”, niet makkelijk. Om dat bewerkstelligd te krijgen, wordt al enige tijd gesproken over fresh capital en afgelopen week hoorde we over de komst van het Diaspora Fonds. Dagblad Suriname zocht contact met de voorzitter van het Diaspora Fonds, Robby Makka, voor enkele toelichtingen.

Fonds of Bank of beide?

Volgens bestuursvoorzitter Makka is er in de eerste fase sprake van een fonds. “Dat is een juridische entiteit die zal worden opgericht, ter screening, beheer en begeleiding van het kapitaal dat in dit fonds wordt gestopt. Dit fonds richt zich niet op de kleinere bedragen, maar op bedragen vanaf vijf nullen met langere perioden. Het gaat om investeringskapitaal, dat door derden in dit fonds wordt geplaatst, nadat de herkomst van het geld aantoonbaar is en bonafide.

Om van een Diaspora Bank te kunnen spreken, zijn er meerdere fases nodig. Zo kun je in Nederland pas een bankinstelling worden nadat er a. op politiek niveau is gesproken tussen Paramaribo en Den Haag en b. nadat De Nederlandsche Bank (DNB is de centrale bank van Nederland), er toestemming voor geeft. Ook overleg met ECB (de Europese Centrale Bank) is nodig. Kortom de weg van het worden van een bank is er eentje van de toekomst en niet van korte termijn. Een fonds daarentegen is dus een voorloper, die sneller realiseerbaar is, conform wet en regelgeving van Nederland. Die beoogde bank zou in de toekomst ervoor moeten zorgen dat giraal verkeer tussen Suriname en Nederland ook voor particulieren verbetert. We weten dat je geen euro’s meer kunt pinnen in Suriname. De bank zou daar slechts een van de oplossingen voor kunnen zijn. Maar nogmaals, daar gaat een langer traject aan vooraf. Die bank is er dus niet morgen en ook niet op 31 december 2021.”

Doelstelling fonds

In Suriname vraagt de gemeenschap zich al maanden af wat fresh capital is, waar het beloofde diaspora geld van de verkiezingen blijft en waar de investeerders zijn die in de rij stonden. Volgens Makka staat en valt alles met regelgeving. Zelf werkt hij voor het Nederlandse Ministerie van Financiën en kent vanuit die hoedanigheid de financiële wereld en de bijbehorende vereisten van kapitalisten. Daarnaast is Makka naar Zwitserland en Japan geweest. In Japan heeft hij het certificaat Foreign Direct Investment behaald, maar voor het Diaspora Fonds en voor Suriname werkt hij op persoonlijke titel.

Makka: “Het hebben van interesse is niet voldoende om tot de volgende stap te kunnen overgaan van realisatie. Suriname moet nog een aantal stappen nemen om waarborging te bieden aan mensen die hun geld in zo een fonds stoppen. Het doel van het fonds is om financiering te hebben voor projecten die levensvatbaar zijn voor de stabilisatie en hierna groei van de economie. Dus om het concreet te maken voor de beeldvorming: dit fonds zal geen geld stoppen in, oneerbiedig gezegd, het verdelen van pampers of het verdelen van voedselpakketten of rollators. Dit fonds richt zich puur op investeringen voor het opzetten van nieuwe projecten die leiden tot – bijvoorbeeld- meer werkgelegenheid. Waardoor de onderkant van de samenleving geen pakketten meer nodig heeft. Dat is de kerngedachte van dit fonds,

Ook zou dit fonds bijvoorbeeld obligaties kunnen laten stimuleren om te investeren in bijvoorbeeld een olieput. Stel dat er voldoende investeerders zijn, zou een olieput sneller tot ontwikkeling worden gebracht, waardoor de economie sneller gaat floreren. Zo iemand die geld stopt in dit fonds bijvoorbeeld voor een project olieput ontginnen, krijgt dan een bepaald percentage uitgekeerd over het geld. Maar, ook zou dit fonds kapitaal kunnen genereren bij investeerders om onze Surinaamse economie nu daadwerkelijk te diversificeren. We zijn in Suriname nog te afhankelijk van goud en straks olie, maar de wereld verandert. Misschien is goud niet meer de toekomst, maar bijvoorbeeld maïsplantages of gemberplantages. Om aan de wereld te kunnen leveren, zul je snel en in grote hoeveelheden moeten produceren. Daar kan dit fonds dan een bijdrage aan leveren.”

Het Diaspora Fonds wordt beoogd op 25 november aaanstaande te zijn opgericht. Op de vraag hoe lang het dan nog duurt voordat de eerste kapitaalinvesteringen worden gestort in het fonds, geeft Makka aan dat een ieder het rapport Diaspora Fonds en -kapitaal moet lezen waarin cijfers en data zijn genoemd. Daarnaast beveelt hij aan dat het Herstelprogramma leidend is en de verbetering van de relatie Nederland – Suriname een essentiële voorwaarde is.

Bron: https://www.dbsuriname.com/2021/07/27/wat-gaat-het-diaspora-fonds-precies-doen/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost&fbclid=IwAR2fM1U3ORwQ9scjJ9IWyrnsQo7tVvsCs9pLxI6rCiIKvjTjqlLNDMaPOak